Vårt mål
- är att föda upp friska och mentalt sunda flattar!

- samt att försöka behålla flatten som den allroundhund den är, genom att bevara och försöka utveckla både den jaktliga och den exteriöra biten!

Dual Purpose!

Lycklig är den flat som får jobba!