Utmärkelser och framgångar som Kennel Lustans krönt genom åren!
Awards and successes Kennel Lustans crowned over the years!


2019 Tilldelad Svenska Kennelklubbens Bruksuppfödarpris
2019 Swedish Kennel Clubs award for breeding excellent working dogs!

2004 Tilldelad Svenska Kennelklubbens Bruksavelspris med tiken SE UCH SE VCH Gunhills Silent Night /
2004
Swedish Kennel Clubs award for breeding excellent stock!
2010 Kvalificerad till Cruft's med hunden CZ Champion JCH PL, JCH SK, NV/National winner Lustans Double Impact! / 2010 Qualification to Cruft's!


Vinnare 2006, 2011, 2012 och 2013 av FRK's vandringspris Årets Flatcoated retriever! (Sveriges mest framgångsrika flat på jakt o utställning under året!)
The winner 2006, 2011, 2012 and 2013 of FCRC awards The Flatcoated Retriever of the Year! (The most successful Flatcoated Retriever in fieldtrial and shows in Sweden througout the year!)

2013 SE UCH Lustans Lucky Wish
2012 SE UCH SE VCH Lustans Slight Dizzel
2011 SE UCH SE VCH Lustans Slight Dizzel
2006 SE JCH SE UCH SE VCH Lustans Silent Gift


Vinnare 2003, 2006, 2007, 2010, 2011, 2014, 2016 och 2018 av FRK's vandringspris Bonnie's VP! (Sveriges mest framgångsrika flat på jakt, viltspår o utställning under året!)
The winner 2003, 2006, 2007, 2010, 2011, 2014, 2016 och 2018 of FCRC awards Bonnie's VP! (The most successful Flatcoated Retriever in Fieldtrial, Tracking and Show througout the year!)

2018 SE VCH Lustans Misty Morning
2014 och 2016 SE UCH SE VCH Lustans Lucky Wish
2011 SE UCH SE VCH Lustans Slight Dizzel
2010 SE VCH Lustans Light Misty
2007 SE JCH SE UCH SE VCH Lustans Silent Gift
2006 SE JCH SE UCH SE VCH Lustans Silent Gift
2003 SE JCH SE UCH SE VCH Lustans Silent Gift


Vinnare 2006 och 2011 av FRK's vandringspris Mardi's Minne! (Sveriges mest framgångsrika flat på jaktprov under året!)
The winner 2006 and 2011 of FCRC awards Mardi's Memory! (The most successful Flatcoated Retriever in Fieldtrial througout the year!)
2011 SE VCH Lustans Light Misty
2006 SE JCH SE UCH SE VCH Lustans Silent Gift

Vinnare 1998, 2006, 2012, 2014 och 2018 av FRK's vandringspris Lady Trofén! (Sveriges mest framgångsrika avelstik på jakt, viltspår o utställning!)
The winner 1998, 2006, 2012, 2014 och 2018 of FCRC awards Lady Trofe! (The most successful breeding bitch in Fieldtrial, Tracking and Show!)

SE UCH SE VCH NO VCH Lustans Camelons Saphira
2014 SE UCH SE VCH Lustans Lucky Wish
2012 SE VCH Lustans Light Misty
2006 SE JCH SE UCH SE VCH Lustans Silent Gift
1998 SE UCH FIN UCH SE VCH Lustans Active Charmer


Vinnare av FRK's vandringspris I Buff's Spår 2011, 2014, 2015 och 2017! (Sveriges mest framgångsrika flat på viltspår under året!)
The winner of FCRC awards Buff's Tracking 2011, 2014, 2015 och 2017!(The most successful Flatcoated Retriever in Tracking througout the year!)

2017 NORD VCH SEVCH NOVCH Lustans New Style

2014 och 2015 NORD VCH SE VCH NO VCH Lustans Camelons Oromis
2011
SE VCH Lustans Camelons Saphira


Vinnare av FRK's vandringspris Winstons Allroundpris 2013! (Sveriges mest framgångsrika flat på jakt, viltspår, utställning, bruksprov, lydnad under året!)
The winner of FCRC awards Winstons Allroundprize 2013!(The most successful Flatcoated Retriever in Field Trial, Tracking, Show, obedience, work's test througout the year!)
2013 SE VCH LP I Lustans New Intention

2011 Kennel Lustans vinnare av fyra vandringspriser på Flatklubbens VP

2006 Blev SE JCH SE UCH SE VCH Lustans Silent Gift historisk genom att vara den första flatten genom tiderna att vinna fyra vandringspriser på FRK under samma år!

SE JCH SE UCH SE VCH Lustans Silent Gift became historical by being the first Flatcoated Retriever to win four awards from the Swedish Flatcoated Retriever Club during the same year!


2006 Fick kenneln sin första jaktchampion och dessutom också sin första trippelchampion genom tiken SE JCH SE UCH SE VCH Lustans Silent Gift!
/Kennel Lustans first Fieldtrialchampion and triplechampion!

2002 Fick kenneln sin första internationella champion, INT UCH FI UCH SE UCH Lustans Charming Rookie!
/Kennel Lustans first Internationel champion!
Kenneln har genom åren fått fram flera Svenska, Finska och Norska utställningschampions, för mer info se CHAMPIONS!
/Kennel Lustans has created several Swedish, Finish and Norwegian Showchampions, for more info look at CHAMPIONS!

Kenneln har genom åren fått fram flera viltspårschampions!
/Kennel Lustans has created several Trackingchampions!
Kenneln har genom åren fött upp flera Best In Group och Best In Show vinnare och även fått många fina placeringar inom dessa!
/Kennel Lustans has many
Best In Group and Best In Show winner and also many nice placements!
Kenneln har genom åren vunnit otaligt många Best In Show med uppfödargruppen!
/Kennel Lustans has won several Best In Show winners with the breeding group!

Kenneln har också vunnit väldigt många Best In Show med olika avelsgrupper! De mest framgångsrika hittills är med SE UCH SE VCH Lustans Slight Dizzel, SE JCH SE UCH SE VCH Lustans Silent Gift, SE UCH FINUCH SE VCH Lustans Active Charmer och med NO UCH LPI Gunhills Cirkusprinsessan!
/
Kennel Lustans has won several Best In Show winners with the breeding stock group! The must succesful is with this dog and bitshes:
SE UCH SE VCH Lustans Slight Dizzel, SE JCH SE UCH SE VCH Lustans Silent Gift, SE UCH FINUCH SE VCH Lustans Active Charmer and with NO UCH LPI Gunhills Cirkusprinsessan!